Logo Emerald (Ebuurt) Amsterdam

Stappenplan Emerald (Ebuurt)

Het stappenplan naar jouw nieuwe thuis in Emerald. Sommige stappen bevatten een video met uitleg.

 toets woonwensen
financiële toets
 voorinschrijving
koopovereenkomst
meerwerkopties
definitief contract
  gefeliciteerd

Hieronder wordt bovenstaand stappenplan verder toegelicht:

 • Je vult de woonplanner in op www.woneninemerald.nl en geeft aan of je een gesprek met de makelaar wilt.
  Vervolgens ontvang je de uitkomst van de woonplanner in een document.
 • Je maakt een afspraak met de makelaar om je woonwensen te toetsen.
 • Je praat met de hypotheekadviseur om te kijken wat je financiële mogelijkheden zijn.
 • Als die ruim genoeg zijn, neem je een optie.
 • Je tekent bij de makelaar een voorinschrijving (reserveringsovereenkomst).
 • Je bezoekt de officiële start verkoop en tekent het definitieve contract.
 • Iemand van bouwbedrijf BAM legt, in een gesprek met jou, de keuzes vast die je via de woonplanner hebt gemaakt.
 • Je ontvangt van de makelaar de concept koopovereenkomst, de erfpachtaanbieding en de splitsingstekening.
 • BAM verwerkt jouw keuzes uit de woonplanner, en je wensen voor meer- en minderwerk, in persoonlijke verkooptekeningen.
 • Je spreekt af met de makelaar voor het tekenen van de definitieve contractstukken.
 • Je praat nog een keer met BAM, maar nu over eventueel aanvullend meer- en minderwerk,
  dat niet in de woonplanner is aangeboden.
 • Je kiest in de showroom de keuken, het sanitair en het tegelwerk.
 • Je neemt contact op met de hypotheekadviseur voor een getekende hypotheekofferte.
 • Je bent koper van je nieuwe woning in Emerald. Van harte!